antergos user acct

antergos 1
antergos disk partition
antegros installing